OMMELTAVA VIRTAPIIRI JA TESTAUS

Käsityöt + teknologia = elektroninen tekstiili

VIRTAPIIRI

Yksinkertainen virtapiiri syntyy, kun sähkövirralla on vain yksi kulkureitti. LED-valon saa syttymään yhdistämällä pluskytkentärenkaan (anodi) pariston positiiviseen napaa ja miinuskytkentärenkaan (katodi) pariston negatiiviseen napaan.

Kytkentäkaaviot: vasemmalla yksinkertainen suljettu virtapiiri ja oikealla yksinkertainen avoin virtapiiri, jossa on kytkin.

Suljetun virtapiirin muodostavat virtalähde, johtimet ja sähkökomponentit. Virta kulkee pariston navalta toiselle. Yllä olevassa kuvassa on esitetty LED-valon yhdistäminen paristoon. Alla olevassa kuvassa puolestaan on esitetty tämä sama kytkentäkaaviona.

Avoin virtapiiri syntyy, kun piiri on jostain kohtaa poikki ja virta ei kulje. Katkaisu voidaan tehdä tarkoituksella erilaisilla kytkimillä. Alla olevassa kuvassa pariston pitimessä on kytkin, jolla voidaan hallita LED-valon syttymistä.

Yksinkertainen virtapiiri esitetty ommeltuna. Pariston pitimessä on ON/OFF-kytkin, joten virtapiiri avoin, kun kytkin on asennossa OFF.

Virtalähteen voi viedä kauemmas ledistä erilaisilla sähköä johtavilla materiaaleilla esim. johdolla, langalla, kankaalla, kuparilla tai foliolla. Materiaalit johtavat sähköä eri tavoin. Puhutaan sähkön johtimista ja -eristeistä. Metallit johtavat sähköä hyvin ja luonnon materiaalit, kuten puu, taasen huonosti. Eristeet pysäyttävät sähkön kulun ja vastukset hidastavat virtausta. Sähkö virtaa sieltä missä on helpoin ja lyhyin reitti.

TESTAUS

Kaikki työhön tulevat elektroniset komponentit tulisi testata ennen aloittamista. Kytkentöjen kanssa tulee olla tarkkana sillä väärin tai ristiin tehdyt kytkennät voivat aiheuttaa ylikuumentumisen ja oikosulun.

Koekytkennät tehdään seuraavaasti

  1. Kytke hauenleuoilla ledin ja pariston pitimen pluskytkentärenkaat yhteen.
  2. Kytke hauenleuoilla ledin ja pariston pitimen miinuskytkentärenkaat yhteen.
  3. Sijoita CR2032 3V paristo pidikkeeseen
  4. siirrä liukukytkin asentoon: ON
  5. Lediin syyttyy valo!

Jos lediin ei syty valoa, tarkista vielä uudelleen yllä olevat asiat ja että hauenleuat osuvat kytkentärenkaiden metallisiin osiin. Jos kaikki on oikein ja led ei siltikään syty, se voi olla viallinen tai paristo voi olla tyhjä.

LOPUKSI

Aina lopuksi siirrä liukukytkin OFF-asentoon, irrota kytkennät sekä poista paristo pidikkeestä ja säilytä asianmukaisesti.